ÅRSMÖTE i Coronans påverkan

Den 15 februari 2021 hade reumatikerföreningen årsmöte.

Det är ju en annorlunda tid vi lever i med den pågående pandemin och därmed

risk för smittspridning, och det fick ju lov att spegla även vårt årsmöte.

Då vi är förhindrade att samla fler än 8 personer i Linnegården, var ett digitalt

möte den möjlighet vi hade att genomföra årsmötet.

Vi var strax under 20 personer som via telefoner och datorer deltog i mötet.

Till ordförande för mötet valde vi Roland Elfving och till sekreterare Solveig

Lundkvist. Till Protokollsjusterare tillika rösträknare valdes Kenneth Henriksson

och Roger Johansson.

Inga förändringar i styrelsen har skett. Ordförande Inger Johansson, vice

ordförande Ewa Wirström, sekreterare Lennart Berglöf, kassör Dagny Eriksson,

ledamöter Solbritt Rosén, Solveig Lundkvist och Gudrun Andersson.

I Kaffekommittén är Solveig Pettersson sammankallande och där ingår även

Ewa Wirström och Gudrun Andersson.

Valberedning är Sören Pettersson, Lennart Olsson och Anders Eriksson. Sören

Pettersson är sammankallande.

Eftersom all vår verksamhet i föreningen ligger nere på grund av pågående

pandemi fanns inget att informera om.

Vi hoppas förstås att komma igång med verksamhet så snart det går.

/Styrelsen

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *