ÅRSMÖTE den 15 februari 2021

Vi har vårt årsmöte den 15 februari 2021 kl. 18.00 digitalt via Zoom.

Anmälan till årsmötet görs enligt ovan till Dagny Eriksson.